I. 2005

Tartalom

VOIGT VILMOS: Beköszöntö

Tanulmányok
FODOR ISTVÁN: Az ösi magyar vallásról
KOVÁCS LÁSZLÓ: Muszlim pénzek a X. századi Kárpát-medencében
VESZPRÉMY LÁSZLÓ: A magyar östörténet és a honfoglalás a középkori magyar krónikákban
ANDREI A. ZNAMENSKY: Az ösiség szépsége: altaji török sámánok a szibériai regionális gondolkodásban (1860­1920)
ULLA JOHANSEN: Sámánfilozófia: változó lélekképzetek Tuvában
POZSONY FERENC: Samanizmus és medvekultusz Moldvában?
MOHAY TAMÁS: Moldvai magyarok pünkösdkor Csíksomlyón

Fotóesszé
KÓKA ROZÁLIA és KÚTVÖLGYI MIHÁLY: Házról házra járván. Bukovinai székely betlehemezés

Úti beszámoló
SOMFAI KARA DÁVID és KUNKOVÁCS LÁSZLÓ: Egy különös kirgiz sámánszertartás a Talasz folyó völgyéböl

Múzeumok, kiállítások
KAPITÁNY ORSOLYA: Somogy megye szabadtéri néprajzi gyüjteménye Szennában
KRISKÓNÉ DÁVID MÁRIA: A kecskeméti Népi Iparmüvészeti Múzeum

Zenészportrék
ABKAROVITS ENDRE: 35 éve a népzene büvöletében. Beszélgetés Halmos Bélával
ABKAROVITS ENDRE: A prímás, aki két országban is eljutott a szakma csúcsára. Beszélgetés Papp István Gázsával

Szerzőinkről

Színes képtáblák


II. 2006

Tartalom

VOIGT VILMOS: Előszó

Tanulmányok
FODOR ISTVÁN: Az ősmagyarság etnikai tudata és a Csodaszarvas-monda
PETER B. GOLDEN: A kazárok megtérése a zsidó hitre
RÉVÉSZ LÁSZLÓ: Honfoglalás kori sír az alsó-ausztriai Gnadendorfban
VESZPRÉMY LÁSZLÓ: Az Anonymus-kutatás ma
ULLA JOHANSEN: Gondolatok a régi török és mongol sámánizmusról

Úti beszámoló
SOMFAI KARA DÁVID, KUNKOVÁCS LÁSZLÓ és SIPOS JÁNOS: Egy kazak sámán a mongóliai Altaj hegységből

Könyvismertetések
VOIGT VILMOS: Csodaszarvas-ismertetések

Kisebb közlemények
VOIGT VILMOS: Korrekció

Múzeumok, kiállítások
POZSONY FERENC: Csángó Néprajzi Múzeum a háromszéki Zabolán

Portrék
ANDRÁSFALVY BERTALAN: Kallós Zoltán életműve
ABKAROVITS ENDRE: Kallós Zoltán 80 éves
ABKAROVITS ENDRE: Muzsikás: a népzene és Bartók. Beszélgetés Sipos Mihállyal és Hamar Dániellel

Szerzőinkről
Angol nyelvű tartalomjegyzék (Contents)
Képtáblák


III. 2009

Tartalom

Tanulmányok
FODOR ISTVÁN: Mire szolgáltak a szkíta aranyszarvasok?
KATALIN URAY-KŐHALMI: Csodaszarvas a tajgában
MÁRTON ALFRÉD: Szakralitás és hatalom a türköknél
PETER B. GOLDEN: A kazár szakrális királyság
KORDÉ ZOLTÁN: A székelység eredetéről
TÓTH ENDRE: Sacer Mons - Szakrális helyek a magyarság kereszténység felvétele előtti vallásosságában
SZAKÁCS BÉLA ZSOLT: Szent László a XIV. századi kódexfestészetben
SZABADOS GYÖRGY: Korai történelmünk szemlélete a XVIII. század végéig
VOIGT VILMOS: Csudaszarvas

Könyvismertetés
SZABADOS GYÖRGY: Szabálytalan széljegyzetek Vásáry István új tanulmánykötetéhez (Vásáry István: Magyar őshazák és magyar őstörténészek. Budapest, 2008. Balassi Kiadó.)

Viták és vélemények
BASKI IMRE: Madijar: magyar eredetű néptöredék a kazakoknál?
KARA GYÖRGY: Ítélet egy mongol–magyar balítéletről (Ucsiraltu: A hun nyelv szavai. Budapest, 2008. Napkút Kiadó.)

Népművészet
ABKAROVITS ENDRE: Hagyományok és változások Korondon. Beszélgetés Páll Antalnéval
SZEMADÁM GYÖRGY: A magyar népi kultúra elemeinek megjelenése animációs filmművészetünkben

Zenészportré
ABKAROVITS ENDRE: A táncháztól a népzenekutatásig. Beszélgetés Jánosi Andrással

Népzene
KISS FERENC: Az utóbbi évek terméséből. Válogatás 2006–2008 népzenei és világzenei kiadványaiból

Szerzőinkről
Angol nyelvű tartalomjegyzék (Contents)
Képtáblák

Vissza